СВЕТСКАТА НЕДЕЛА ЗА РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА АНТИМИКРОБНИТЕ СРЕДСТВА 2020

„АНТИМИКРОБНИ СРЕДСТВА: ПОСТАПУВАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО” 18 – 24 Ноември 2020 год.

Пригодни обраќања

д-р Зоран Атанасов

Директор на Агенцијата за храна и ветеринарство на РСМ

д-р Жихан Тавилах

Висок претставник на Светската здравствена организација во РСМ

Доц. д-р Венко Филипче

Министер за здравство во Владата на РСМ

д-р Томислав Николовски

Претседател на Ветеринарната комора на РСМ

Доц. д-р Голубинка
Бошевска
Национален АМР координатор

Резервирајте си ги термините

18
Ноември
Одбележување на Европскиот ден за рационална употреба на антиботиците (EAAD) On-line едукативна работилница на тема ,,Правилна употреба на антибиотиците кај домашните миленици” со студентите од IVSA при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје
20
Ноември
Вебинар “Обединети за зачувување на антимикробните средства” (за ветеринарните практичари)
23
Ноември
Вебинар “ Aнтимикробната отпорност кај Campylobacter spp. во РСМ и развој на национален систем за нејзин надзор” (за здравствените работници, докторите по ветеринарна медицина и студентите)
18-24
Ноември
Изложба на графички решенија (постери) на студентите од СЕМОС Академијата за графички и веб дизајн на тема “Антибиотска резистенција” (Професор - Ментор: м-р Даниела Спасева)

Светската недела на рационална употреба на антимикробите средства има за цел да ја подигне свеста за глобалната резистенција на антимикробите лекови и да ги поттикне најдобрите практики кај пошироката јавност, меѓу здравствените работници и креаторите на политики за да се избегне понатамошно појавување и ширење на отпорноста према нив. Глобалниот акционен план за борба против растечкиот проблем на отпорност на антибиотиците и другите антимикробни лекови е одобрен на 68-то Светско здравствено собрание во мај 2015 година. Една од клучните цели на планот е да се подобри свеста и разбирањето на антимикробната резистенција (АМР) на ефикасен начин преку комуникација, едукација и обука.

Наши Подржувачи

Регистрирај се